All_About_Cary__Nc

כותרת:כל אודות  ספר תורה ילדי ישראל , Ncספירת מילים:305סיכום:קארי היא העירייה השלישית בגודלה במשולש צפון קרוליינה, והקדימה היגויני דורהאם וריילי.  4, הוא העירייה השנייה בגודלה במחוז ווייק, של המחוז אותם היא נמצאת.  שלכל מדינתנו זו העירייה השביעית בגודלה, עם אוכלוסייה כוללת אצל 121,457 מתאים לשנת 2007.היישוב קארי מצוייה באופן מיידי לראלי.  כשיקרה הוסדר לראשונה ב- 1750, הינה מוגדר ברדפורדס רגיל.  קרוי קארי אף אחד לא יכול לשם  ...מילות מפתח:ארגון המאמר:קארי מהווה העירייה השלישית בגודלה במשולש צפון קרוליינה, והקדימה פשוט דורהאם וריילי.  4, זאת העירייה השנייה בגודלה במחוז ווייק, שהוא המחוז כש הנו מצוייה.  שלכל ארצנו הנה העירייה השביעית בגודלה, עם אוכלוסייה מקיפה בידי 121,457 אופטימלי לשנת 2007.העיר קארי ממוקמת מהר לראלי.  אם וכאשר הוסדר לראשונה ב- 1750, היא נתפס ברדפורדס מסורתי.  ידוע בכינוי קארי אין אפשרות לעיר ועד שמעל ממאה קיימת בעתיד הקרוב, אם וכאשר אליסון פרנסיס פרנק פייג 'ואשתו רכשו 300 דונם אדמה בשטח.  בעתיד כינה אחר התפתחותו קארי לכבוד מתנגד שאותו העריץ הקרוי סמואל פנטון קארי.  בעתיד הקרוב בנה פייג 'מנסרה, ובינהם וגם עסק לא מעטה, סניף דואר ומלון.  העיר קארי התאגדה רשמית ב- 1871 ופייג 'הפכה לראש היישוב ההתחלתי שלה.ההכנסה החציונית למשקי מבנים בקארי נודעה 65,122 דולר אמריקאי אופטימלי לשנת 2007, כאשר ההכנסה החציונית למשפחות הייתה 88,074 דולר.  לגברים בקארי עסקאות חציונית בידי 62,012 דולרים אך לנקבות פרנסה חציונית של 38,819 דולרים.בנוסף ליהנות מהכנסה חציונית גבוהה במיוחד, מגוונים מתושבי קאריס משכילים כמו שצריך.  למעשה, 68% במידה בני 25 ומעלה הנם שיש ברשותם לימודי מקורב ומעלה.   סופר סת"ם בראשון לציון  60% מהתושבים הינם עם תואר ראשון ומעלה.  יתר על כן, לקארי מתופעל הבחנה שיש יותר מכולם תושבים אלו שיש להן דוקטורט לנפש בעיירה מספר שנתיים דרך 60,000 סוכן.לקרי אחוז פשע פחות בצורה ניכרת.  כפי שהוזכר, מותקן לה את כל אחד משיעורי הפשיעה הנמוכים ביותר במדינת קרולינה בהשוואה לעיירות אחרות בגודלה.  העיירה ממשיכה לצמוח ובכל גידול האוכלוסייה שלה, הוא זה מעדיפה להתנהג לעיר עדיף שלא יהיה לעיר.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly